Reisetid og transport er inkludert i tilbudet - inntil 10 km

 • Boligskap IT 8 kurser
 • Dokumentasjon 5 sikre
 • Fagarbeider
 • Tilleggskurser
Bestill
 • Boligskap IT 12 kurser
 • Dokumentasjon 5 sikre
 • Fagarbeider
 • Tilleggskurser
Bestill
 • Boligskap IT 14 kurser med xDigital
 • Dokumentasjon 5 sikre
 • Fagarbeider
 • Tilleggskurser xDigital
Bestill