Transport inntil 30 km fra vårt kontor er inkludert i tilbudet, ett oppmøte og at det er tilstrekkelig kapasitet i sikringsskapet.

Tilbudene omfatter utskiftning av eksisterende sikringer til nye jordfeilautomater og montering av overspenningsvern.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme til- og frakoplings-kostnader fra everk. Dette er ikke inkludert i tilbudene.

 

8 kurser
  • Ferdig montert
  • Samsvarerklæring
  • Schneider Rehab 8
12.318,-
12 kurser
  • Ferdig montert
  • Samsvarerklæring
  • Schneider Rehab 12
14.905,-
15 kurser
  • Ferdig montert
  • Samsvarerklæring
  • Schneider Rehab 15
16.659,-