Transport inntil 25 km fra vårt kontor er inkludert i tilbudet.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme til- og frakoplings-kostnader fra everk. Dette er ikke inkludert i tilbudene.

  • Ferdig montert
  • Samsvarerklæring
  • Schneider Rehab 8
Bestill
  • Ferdig montert
  • Samsvarerklæring
  • Schneider Rehab 12
Bestill
  • Ferdig montert
  • Samsvarerklæring
  • Schneider Rehab 15
Bestill