Reisetid og transport er inkludert i tilbudene - inntil 10 km

Forutsetter at det elektriske anlegget er forskriftsmessig utført.

Eventuelle kostnader med til og frakobling fra everk er ikke inkludert.

Liten-IT
 • Rehab IT 8 kurser
 • Ferdig montert
 • Samsvarerklæring
12.130,-
Medium-IT
 • Rehab IT 12 kurser
 • Ferdig montert
 • Samsvarerklæring
15.543,-
Intelligent xDigital
 • Rehab IT 12 kurser med xDigital
 • Ferdig montert
 • Samsvarerklæring
16.896,-
Inntak og sikringskap 8 kurser rehab
 • Eaton Rehab IT 8
 • Inntak Luft
 • Ferdig montert
 • Samsvarserklæring
23.199,-
Inntak og sikringskap 12 kurser rehab
 • Rehab IT 12 kurser
 • Inntak Luft
 • Ferdig montert
 • Samsvarserklæring
28.565,-