Reisetid og transport er inkludert i tilbudene - inntil 10 km

Forutsetter at det elektriske anlegget er forskriftsmessig utført.

Eventuelle kostnader med til og frakobling fra everk er ikke inkludert.

Liten-IT
 • Ferdig montert
 • Rehab IT 8 kurser
 • Samsvarerklæring
16.923,-
Medium-IT
 • Ferdig montert
 • Rehab IT 12 kurser
 • Samsvarerklæring
21.658,-
Intelligent xDigital
 • Ferdig montert
 • Rehab IT 12 kurser med xDigital
 • Samsvarerklæring
23.222,-
Inntak og sikringskap 8 kurser rehab
 • Eaton Rehab IT 8
 • Ferdig montert
 • Inntak Luft
 • Samsvarserklæring
31.047,-
Inntak og sikringskap 12 kurser rehab
 • Ferdig montert
 • Inntak Luft
 • Mal - Rehab IT 12 kurser
 • Samsvarerklæring
35.114,-