Reisetid og transport er inkludert i tilbudene - inntil 10 km

Prisen gjelder utskifting av eksisterende lys

Eventuelt nytt kursopplegg kommer som tillegg

SG Slimline
 • Benklys Slimline LED
 • Ferdig montert
 • Samsvarerklæring
2.904,-
SG Circulus Pendel
 • Ferdig montert
 • SG Circilus
4.742,-
SG Circulus
 • Ferdig montert
 • SG Circilus
 • Samsvarerklæring
4.007,-
SG Gyro
 • Ferdig montert
 • SG Gyro kube
 • Samsvarerklæring
2.559,-
SG Con
 • Ferdig montert
 • SG Con
 • Samsvarerklæring
2.476,-
SG Enøk LED
 • Ferdig montert
 • SG Enøk LED
 • Samsvarerklæring
1.002,-
SG View
 • Ferdig montert
 • SG View
 • Samsvarerklæring
1.959,-
SG Orion
 • Ferdig montert
 • SG Orion
 • Samsvarerklæring
1.799,-