Reisetid og transport er inkludert i tilbudene - inntil 10 km

Prisen gjelder utskifting av eksisterende lys

Eventuelt nytt kursopplegg kommer som tillegg

SG Slimline
 • Benklys Slimline LED
 • Ferdig montert
 • Samsvarerklæring
3.013,-
SG Circulus Pendel
 • Ferdig montert
 • SG Circilus
4.983,-
SG Circulus
 • Ferdig montert
 • SG Circilus
 • Samsvarerklæring
4.185,-
SG Gyro
 • Ferdig montert
 • SG Gyro kube
 • Samsvarerklæring
2.673,-
SG Con
 • Ferdig montert
 • SG Con
 • Samsvarerklæring
2.585,-
SG Enøk LED
 • Ferdig montert
 • SG Enøk LED
 • Samsvarerklæring
1.026,-
SG View
 • Ferdig montert
 • SG View
 • Samsvarerklæring
2.037,-
SG Orion
 • Ferdig montert
 • SG Orion
 • Samsvarerklæring
1.865,-