Reisetid og transport er inkludert i tilbudene - inntil 10 km

Prisen gjelder utskifting av eksisterende lys

Eventuelt nytt kursopplegg kommer som tillegg

SG Slimline
 • Benklys Slimline LED
 • Ferdig montert
 • Samsvarerklæring
3.265,-
SG Circulus Pendel
 • Ferdig montert
 • SG Circilus
5.608,-
SG Circulus
 • Ferdig montert
 • SG Circilus
 • Samsvarerklæring
4.645,-
SG Gyro
 • Ferdig montert
 • SG Gyro kube
 • Samsvarerklæring
2.893,-
SG Con
 • Ferdig montert
 • SG Con
 • Samsvarerklæring
2.636,-
SG Enøk LED
 • Ferdig montert
 • SG Enøk LED
 • Samsvarerklæring
1.085,-
SG View
 • Ferdig montert
 • SG View
 • Samsvarerklæring
2.207,-
SG Orion
 • Ferdig montert
 • SG Orion
 • Samsvarerklæring
2.026,-