Ved etablering av ladepunkt for elbil kreves det at installasjonen er sikret med overspenningsvern ref. NEK400:2018

Overspenningsvern ferdig montert i ditt sikringsskap: kr 2695,- inkl. mva.

*Forutsetter at det er plass i sikringsskapet

3,7 kW
  • EO ladestasjon
  • Ferdig montert
  • Kursopplegg lader 230/32
  • Samsvarerklæring
16.541,-
5,8 kW
  • EO ladestasjon
  • Ferdig montert
  • Kursopplegg 25A
  • Samsvarerklæring
12.763,-
7,4 kW
  • EO ladestasjon
  • Ferdig montert
  • Kursopplegg 32A
  • Samsvarerklæring
13.797,-
Overspenningsvern
  • Ferdig montert
  • Forutsetter plass i sikringsskapet*
  • Overspenningesvern SEM3-40/440ITIR
  • Samsvarerklæring
2.981,-