• slider
  • GOD KONTROLL AV EL-ANLEGGET FOREBYGGER BRANN PÅ GÅRDEN DIN !

    Utfør el-kontroll inkl termofotografering kvart 3 'dje år så vil du oppnå betre el-sikkerhet og dermed redusera risikoen for brann.

    Utfør årleg kontroll av brannvarslingsanlegget og installer Elotemp og Elotec Extube for tidleg varsling og slukking ved eventuell brann i sikringskap

     

    Ta ein sjekk her for våre anbefalte løysninger for din gård.